Keramik med naturlig inspiration!


Sehler Keramiks online galleri med unika keramik och keramisk konst.


Här ett par exemplen på, vad du hittar i undergallerierne med respektive

  • lampskärmar och
  • hurricanes och värmljusstakar

    Scroll gärna ner och ta ett titt på undergallerierne genast.


     


Här i online galleriet hittar du ett urval av min unika keramik och keramiske konst till försäljning.


Jag kallar mina individuelt och handframställde produkter här i Sehler Keramiks online konstgalleri för unika keramik eller keramisk konst.

 

Detta för att det är mit helt eget och unikke uttryck, där jag tar utgångspunkt i personliga och/eller naturliga intryck och stämningar.

 

Dissa överförar jag till min "duk", som jag tyckar om att kalla den våte och just utkavlade lera.

 

När jag använder synonymet "duk" är det för att processen i arbetet med leran liknar processen, när jag tecknar och målar på riktig duk, och för att det är det samma mentale rum jag befinner mig i - ett rum utanför tid och rum.


Keramik med naturlig inspiration.Min trogna hjälpare är naturen, som är med mig enten direkt som inspirationskälla nu och här, eller i form av blad och annat naturmaterial, som jag användar som stämpelavtryck i leran. - Eller indirekt via minnen och stämningar, från barndomen - därför uttrycket "keramik med naturlig inspiration".

 

  • Mina föremål byggs upp en i taget - och helt från grunden varje gång.
  • Formen är oftast fastställd från början, men själva processen är intuitiv och resultatet blir med en naturlig variation og unik varje gång.
  • När jag är nöjd med resultatet, slutar jag arbetet med att handsignera och datera föremålet.

 

Erkänt, min arbetsmetod är inte världens snabbaste, och min tidsförbrukning för varje föremål är högt.

 

Trots det kan jag uppräthålla mycket lämpliga priser, då jag inte längre säljer via främmande gallerier. - Min keramik och keramiske konst är nämligen bare till försäljning i mit fysiska Galleri och Butik här i Lidhult, eller via galleriet här.


Online galleriet är uppdelad i en rad undergallerier med fotos och riktpriser.I varje av undergallerierne hittar du en rad välliknande fotos av keramikken och en presentation av vad galleriet innehåller och riktpriser (inkl moms).

 

Det du ser är en blandning av ny och lite äldre unika keramik och keramisk konst.


Vil du gärna köpa något av det du ser här i galleriet?Ser du något, du gärna vill köpa, här i galleriet, då kontakter du mig. - Är keramikken fortfarende på hyllan, då skickar jag från dag till dag, eller jag reserverar till senare avhämtning.

 

Är din favorit sålt, då förtvivla inte, för kanske har jag en som påminnar om, eller jag kan göra en ny till dig, som påminnar om, på beställning.

 

Men du skal veta, att där alltid vill vara en skillnad, där är nämligen aldrig 2 föremål som blir ens, fast dom är i familj, för sån är det med unika. 

 


^ till toppen          > nästa sida


 

Keramik med naturlig inspiration!

Keramiker Susanne Enøe Hansen, Odensjövägen 26, SE-341 71 Lidhult.
Altid ÖPPET efter avtal - året runt och veckan runt.
E-post: sehlerkeramik@gmail.com
Mobil: +46 (0)73-507 47 29 - +45 30 24 65 01 - CVR/SE-nummer : 32 58 56 39
Ikonerna leder till nyhetsbrev, facebook, instagram och min danska hemsida.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk