Unika keramik och akvarell


Naturen är min största inspirationskälla.


Sparvhöken med en koltrast.jpg

Naturen är och blir min största inspirationskälla! - Det är jag inte den första, som har sagt. Men det är bara sån det är, för mig som för tusenvis av andre konstnare.

 

Speciellt naturen vid vårt hus här i Lidhult, Småland (Sverige), gir alldeles unikke upplevelser med ett rikt djur- och vaxtliv, just utanför våra fönstren.

 

Skogen ligger ganska tät up till huset, vilket innebär att vi inte alls kan slippa att följa årstidernas växlingar, och det på första parkett.

Rombergshyttan.jpg

Med skogen som granne.


Min granne skogen är blandad löv- och barrskog, men kring huset är där flest lövträd. Det gir ett smäll av grönt, och grönt ljus helt inne i huset, när allt slår ut på våren. Motsvarande får vi ett smäll av gult, gyllent och orange också innomhus, innan träden i hösten kastar lövet, för att gå nakna genom vintern.

 

Naturlig skugga på sommaren.


Genom sommaren har vi många fina skuggaplatser utomhus, och lagom svalt klimat innomhus. Det beror på raden av vackra gamla ekträden framför, men på lagom avstånd av huset. Ekträden funkar som naturlig klimatskydd med en vandrande och lätt flackande skugga över både tomt och hus.

Rombergshyttan i höstdräkt.jpg

Ljuset under höst och vinter.


När ekträden kastar lövet under hösten, försenar det upplevelsen av ljusets oundviklige reträtt, för att solen nu står så lågt, och har nästan obehindrat tillträde långt in genom fönstren.

 

Själv grå och regniga dagar uppleves som ljusare, än da höstens färgorgie stod på.

Et vilt och mångfaldigt djurliv.


Djurlivet är vilt och mångfaldigt, till exempel får vi flera gånger dagligen besök av till exempel rådjur, ekorrar, koltrastar, nötskrikor, skator och en oändlig rad av småfågelarter.

 

Sparvhöken kommer också regelbundet på besök, till exempel vid fågelbordet, där den (på första fotot) har fångat en koltrast.

 

Morkullan ser och, inte minst, hör vi på sommarkvällarne. Vi kallar den "knors" på grund av dens karakteristiska "knotande" när den patrullerar territoriet.

 

Hackspetter i nästan alla former har vi också, till exempel vanlig hackspett, liten hackspett, grön spetta, spillkråkan, med fler. Den ene är mer högljudd än den annan, när dom söker upp föda, enten hackande i et träd, eller, för gröngöllingens vederbörande, stoltserande runt på vår äng.

 

Flyttfåglar, till exempel stora flockar av tranor upplever vi en månad två gangar om året, respektive vår och höst, när de pendlar mellan Sydeuropa eller Nordafrika och Hornborgasjön lite norrut mellem sjöarna Vanern och Vätern. Det upleves närmast som om vi bor mitt på deras motorväg.

Älgen på besök.jpg

Ett mer ovanligt, men kärkomment syn, det är när en ståtlig älgtjur eller en älgkossa passerar över tomten, kossan kanske enddå med en kalv eller två - Då blir man tyst och ödmjuk.

 

Det är som att bo i en viltpark, blot lever djuren här fritt, och det är oss människor, som är i bur, om någon, när vi frivilligt uppehållar oss innomhus.

 

Naturen, min största inspirationskälla, är alltså just utanför fönstren och huvudingången. 

Naturintryck blir till keramik.


Men på mina många promenader och cykelturer här i området med skiftesvis skog och öppet landskap med många sjöar, kommer där också väldigt många naturintryck till mig, som direkt eller indirekt blir till ny keramik.

 

På dessa promenader dykar där också regelbundet nya ideer upp, eller kanske lösningen på en problemställning.

 

Här ser du till exempel ett närbild av blommande lav - ett foto från naturen kring min bolig och värkstad "Rombergshyttan".

 

Jag har låtit mig inspirera av lavet til min keramik. Ja, jag har faktiskt använt lavet direkt i keramikken, som du ser exempler på nedan för. 

Blommande lav.jpg

Förstenad lav (1).jpg
Förstenad lav (2).jpg
Förstenad lav (3).jpg
Förstenad lav (4).jpg

Olika "Förstenade laver" - porslin. - Styckpris kr. 200,00.


Löv och andra växter använt i keramikken.


Kastanjlöv som stämplar i leran.jpg

Jag användar till exempel kastanjlöv, som stämplar till att ge ett naturligt avtryck i leran.

Filigranarbete med kastanjlöv.jpg
Porslinslampskärm med kastanjlöv.jpg

På det sista foto ser du hur jag också har använt löv-avtryck direkt i en naturlampskärm i porslin. Men jag användar många olika växtar till föremålet, rödgran, tussilago, lön, ek, el, ormbunkar osv.


Vinterens djurspår i snön blir till djurspår i keramikken.


Vinterutfodring av rådjur.jpg

Vi har många rådjur som kommer ganska tätt på huset, isär på vinteren.

 

De är inte särskild räddhågade mer nyfigna, kanske fordi vi matar dem på vinteren. - Det ljuder konstigt når det är minusgrader och de knaprar frusna morötter.

 

De många djurspår i snön kring huset gav mig ideen att använda djurspår i keramikken.

 

OBS: Du kan läsa mer om min inspiration på min danska hemsida.

Rakufat moderjord med djurspor.jpg

 


<  föregående sida          ^ till toppen          > nästa sida


 

Unika keramik och akvarell

Keramiker Susanne Enøe Hansen, Odensjövägen 26, SE-341 71 Lidhult.
E-post: sehlerkeramik@gmail.com
Mobil: +46 (0)73-507 47 29 - +45 30 24 65 01
Ikonerna leder till nyhetsbrev, facebook, instagram och min danska hemsida.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk